VELKOMMEN TIL TIURPRØVEN 2020

SKOGSFUGLPRØVE I MALVIK OG OMEGN 13. – 15. NOVEMBER

126 påmeldte starter er status. ALLE SOM HAR MELDT PÅ HAR PLASS!

PRØVELEDELSE:
Åse K. S. Hansen:95 28 55 98
Stig-Håvard S. Hansen: 91 51 38 01

Vi kjører heldagspartier.
Terrengene er i Malvik, Stjørdal og Meråker, bompenger må påregnes, men det er litt avhengig av terreng (noen betales med cash, andre med visa eller vipps).

FELLING:
Prøven arrangeres med felling. Det vil i praksis si at dersom en fugl felles i en ellers premierbar situasjon, skal den apporteres. Dersom det ikke blir felt, skal apportobjekt legges ut og apporteres. Godkjent apport kreves for alle premiegrader på skogsfuglprøve.
Vi minner derfor alle om å ta med apportobjekt.

Velkommen til Tiurprøven 2020 – den har fortrinnsvis oppdateringer på FB-siden ?

Partilister Fredag per 10.11 kl. 2300

Viktig info:

 • alle deltakere må sette seg inn i FKFs veileder i forhold til Covid-19
 • vi tilrettelegger prøven med så lite kontakt som mulig – og det blir derfor ikke noe felles opprop, men partiene møter på angitt sted på vei ut til terrengene
  Vi beklager at vi i år ikke kan tilby alle deltakere vaffel til frokost eller «lappert» ved henting av premie, men fokuset er å ivareta koronahensyn på best mulig måte!
 • alle må huske på egen apportfugl
 • dersom du ikke kan stille eller har andre spørsmål, ta kontakt med prøveledelse!
 • Alle partilister skal ha angitt oppmøtested, oppmøtetid og kjentmann med kontaktinfo, slik at dere enkelt kan ta kontakt dersom det er behov
 • Ansvarlig for sekretariat og enkel overlevering av premier er Eva Gussiås 93647641.
  I utgangspunktet kan premier hentes fra kl. 1400 i klubbhuset til Hommelvik IL. Innkjøring ved Cirkle K Hommelvik, følg veien til høyre langs/forbi fotballbanen og huset ligger på venstre hånd.
 • Viktige kontakter/telefonnummer i prøveledelse:
  • Åse K. S. Hansen (vedr. partier, trekkinger, påmeldinger etc) 95285598
  • Stig-Håvard S. Hansen (dommeransvarlig bl.a.) 91513801
  • Eva Gussiås (ansvarlig sekretariat, premier) 93647641
  • Sissel Halseth (kasserer, sekretariat, loddsalgansvarlig) 45220710
  • NKK-representant Asle Svinsås: 97032122
  • vara NKK-representant Roy Allan Skaret: 95057101
Partilister/Premielister

Partilister kommer her!
Endringer kan og vil som regel forekomme, så det tas forbehold om dette!

 

TAKK FOR AT VI FÅR LEIE TERRENG

STJØRDAL FJELLSTYRE
MALVIK FJELLSTYRE
MERÅKER BRUG
SØRSIA GRUNNEIERLAG

TAKK TIL ALLE SPONSORER

EVA GUSSIÅS

KINE SPETS HØVIK

ESPEN BERNTZEN