Årsmøte i Malvik FHK avholdes 9. mars kl. 1900 på Stavsjøhytta.

Enkel servering.
Evt. saker må sendes til styret innen 10. februar 2020.