Årsmøte i Malvik Fuglehundklubb avholdes 17. mars kl. 1900.
Pga Covid-19 vet vi ikke om vi kan møtes fysisk eller om det blir digitalt. Mer info kommer.

Saker til styret sendes , og må være inne senest 4 uker før årsmøtet.

Innkalling kommer også.

Vel møtt!